กัญชาพันธุ์หางเสือ ความรู้เกี่ยวกับ กัญชาพันธุ์ไทย kun-cha-nok.com
กัญชาพันธุ์หางเสือ

กัญชาพันธุ์หางเสือสายพันธุ์กัญชาไทย ยอดนิยม

     กัญชาพันธุ์หางเสือ เป็นกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ปลูกกันมานานในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือ ช่อดอกที่ยาวเรียวคล้ายหางเสือ มีกลิ่นหอมคล้ายเปลือกส้ม และให้สาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูง กัญชาพันธุ์หางเสือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชจดสิทธิบัตรของประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. indica

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ กัญชาพันธุ์หางเสือ

 • ต้นสูง 5-4.5 เมตร
 • ใบย่อย 3-9 แฉก รูปหอก กว้าง 5-1.5 ซม. ยาว 1.5-14 ซม.
 • ช่อดอกเป็นช่อดอกย่อยห่าง ทรงรูปกรวยหรือทรงกระบอก
 • เมล็ดพันธุ์ทรงไข่ผิวเรียบ สีน้ำตาลครีม มีลายแถบตามยาวสีน้ำตาล

ประโยชน์ของสาร THC ใน กัญชาพันธุ์หางเสือ

     กัญชาพันธุ์หางเสือมีสาร THC สูง จึงนิยมนำมาใช้เพื่อสันทนาการ โดยสูบหรือรับประทาน จากการวิจัยพบว่า กัญชาพันธุ์หางเสือมีสรรพคุณทางการแพทย์หลายประการ เช่น

 • บรรเทาอาการปวด
 • บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
 • บรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง
 • บรรเทาอาการซึมเศร้า
 • บรรเทาอาการนอนไม่หลับ

   อย่างไรก็ตาม กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่มีฤทธิ์เสพติด จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง และควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพื่อรักษาโรค

กัญชาพันธุ์หางเสือ

สายพันธุ์กัญชา ที่นิยมปลูกในไทย

     นอกจากกัญชาพันธุ์หางเสือแล้ว ยังมีกัญชาพันธุ์ไทยอีก 3 สายพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชจดสิทธิบัตรของประเทศไทย ได้แก่

   กัญชาพันธุ์ไทยทั้ง 4 สายพันธุ์นี้ ล้วนเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพร และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป

การใช้ประโยชน์และข้อควรระวัง ในการใช้กัญชา

     กัญชาพันธุ์หางเสือมีสรรพคุณทางการแพทย์หลายประการ จากการวิจัยพบว่า กัญชาพันธุ์หางเสือสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้หลายประเภท เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดประสาท ปวดหลัง ปวดประจำเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด บรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคลมชัก บรรเทาอาการซึมเศร้า และบรรเทาอาการนอนไม่หลับ นอกจากนี้ กัญชาพันธุ์หางเสือยังนิยมนำมาใช้เพื่อสันทนาการ โดยสูบหรือรับประทาน สาร THC ที่อยู่ในกัญชาพันธุ์หางเสือจะออกฤทธิ์ต่อสมองและระบบประสาท ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ อารมณ์ดี ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และความรู้สึกรับรู้ถึงประสาทสัมผัสต่างๆ ดีขึ้น

   ข้อควรระวัง

   กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่มีฤทธิ์เสพติด จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง ผู้ที่มีอาการแพ้กัญชา หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางประการ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคจิตเภท ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้กัญชาพันธุ์หางเสือ

กัญชาพันธุ์หางเสือ

คำแนะนำสำหรับการปลูกและการเก็บเกี่ยว กัญชาพันธุ์หางเสือ

     กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด การปลูกกัญชาพันธุ์หางเสือสามารถปลูกได้ทั้งในดินและในกระถาง การปลูกในดินควรทำในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน การปลูกในกระถางควรใช้กระถางขนาด 12 นิ้วขึ้นไป ใส่ดินร่วนปนทราย รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เดือนละครั้ง

   การเก็บเกี่ยว

   กัญชาพันธุ์หางเสือจะออกดอกในช่วงฤดูฝนหรือฤดูร้อน ช่อดอกของกัญชาพันธุ์หางเสือจะยาวเรียวคล้ายหางเสือ ดอกตูมจะมีลักษณะอวบน้ำ เมื่อดอกตูมเริ่มบานเต็มที่ แสดงว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว การเก็บเกี่ยวกัญชาพันธุ์หางเสือควรตัดช่อดอกออกทั้งช่อ ไม่ควรตัดเพียงดอกตูม

การใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นๆ ของกัญชา

     นอกจากช่อดอกแล้ว ส่วนอื่นๆ ของกัญชาพันธุ์หางเสือ เช่น ใบ ลำต้น และราก ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน ใบกัญชาพันธุ์หางเสือสามารถนำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มดื่ม หรือนำมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชา ลำต้นกัญชาพันธุ์หางเสือสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ รากกัญชาพันธุ์หางเสือสามารถนำมาต้มดื่มเพื่อบรรเทาอาการปวด กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาพันธุ์หางเสือยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาสรรพคุณและประโยชน์ใหม่ๆ ของกัญชาพันธุ์หางเสือ

การวิจัยและพัฒนา กัญชาพันธุ์หางเสือ

     กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมีการวิจัยและพัฒนากัญชาพันธุ์หางเสืออย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนากัญชาพันธุ์หางเสือในหลายด้าน ได้แก่

 • การวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์จากกัญชาพันธุ์หางเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สาร THC และ CBD
 • การวิจัยและพัฒนาวิธีการปลูกกัญชาพันธุ์หางเสือให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาพันธุ์หางเสือ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง
กัญชาพันธุ์หางเสือ

อนาคตและข้อสรุปเกี่ยวกับกัญชาพันธุ์หางเสือ

     กัญชาพันธุ์หางเสือมีศักยภาพที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย รัฐบาลไทยได้เปิดเสรีกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสันทนาการ ทำให้กัญชาพันธุ์หางเสือมีความต้องการเพิ่มขึ้น ในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกกัญชาพันธุ์หางเสือมากขึ้น และจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาพันธุ์หางเสือออกสู่ตลาดมากขึ้น

   ข้อสรุปเกี่ยวกับกัญชาพันธุ์หางเสือ

 • กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ปลูกกันมานานในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย
 • กัญชาพันธุ์หางเสือมีสรรพคุณทางการแพทย์หลายประการ เช่น บรรเทาอาการปวด บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน บรรเทาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง บรรเทาอาการซึมเศร้า และบรรเทาอาการนอนไม่หลับ
 • กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่มีฤทธิ์เสพติด จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง
 • กัญชาพันธุ์หางเสือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://medcannabis.go.th/